Top
Image Alt
Blog
Geen categorie Het Behang #goedverbonden

Het Behang #goedverbonden

Om als gezin goed verbonden en veilig door deze coronacrisis te komen is voor velen een uitdaging. Nu iedereen genoodzaakt is thuis te blijven kan de spanning oplopen en kan je als individu en gezin flink ontregeld worden. Het antwoord van Stichting Kinderleven is de beweging onder de naam #goedverbonden, in nauwe samenwerking met de instellingen Playback en Gezin in Beweging.

Onder #goedverbonden verschijnen elke week 3 columns van de hand van gezinspsycholoog Paulien Kuipers. Zij beschrijft situaties uit haar praktijk. Want de gebeurtenissen achter de voordeur bij de ??n doen zich ook voor bij de ander. Het kan lucht geven als je daarover leest. Je realiseert je dat je niet de enige bent met vragen. De columns geven verder praktische handreikingen aan.

 ?Ik wil niet?, ?Houd je erbuiten?. Dit kunnen opmerkingen van kinderen zijn met wie je al bijna drie weken vierentwintig uur per dag samen in huis bent. En we horen onszelf zeggen: ?Doe dit? en ?Doe dat niet?. Op zichzelf is dat niets bijzonders. Zo gaan ouders en kinderen wel vaker met elkaar om. Het wordt echt vervelend als dit de toon wordt die de ?ouder-kind dialoog? deze dagen in coronatijd vooral gaat bepalen. 

De irritaties die daarbij komen kijken, kunnen hoog oplopen. Je kunt de kinderen -en zij jou- wel achter het behang plakken. Uiteindelijk deel je misschien een fikse straf uit. Of nog erger: klappen. 

Dat we af en toe ge?rriteerd raken is logisch. We kunnen niet voldoende ontsnappen aan het fulltime samenzijn. Voorheen zorgden de school, ons werk en onze hobby?s ervoor dat we voldoende afstand van elkaar konden nemen, waardoor we onze negatieve stemming konden ombuigen. Nu is die cool-down periode er niet. De spanningen lopen gemakkelijk op. 

Dat is niemands schuld. Het kind lijdt net als de ouders onder het binnenblijven. Het kind is op zichzelf niet slecht, noch zijn ouders per definitie slechte ouders. Het komt door de situatie. Die heeft de schuld. 

Het is menselijk om spanningen op elkaar af te reageren. ?Als jij nou es wat minder?? ?Als jij nou es wat meer??, ??. dan voel ik me beter?. Maar dat verbetert de situatie niet. En klappen? De zijn voor iedereen slecht. Die brengen schade, zowel als kinderen hun ouders slaan als omgekeerd, de ouders het kind. 

Er is ??n ding dat wel gaat helpen: afstand nemen. Doe even iets voor jezelf. Koel af. Verzet je zinnen. Zoek afleiding. Kinderen hebben dat trouwens ook nodig. Even met een vriend of vriendin samen zijn, skypen of bellen. Want ze missen de leerkracht, de klas, de structuur, de speeltuin, of de juf van de kinderopvang. Boze ouders maken kinderen bang. Sterke pubers maken ouders onmachtig. Even niet met elkaar bezig hoeven zijn doet wonderen. 

Maar als er klappen vallen, of als er v??r de coronatijd al klappen vielen en als dat nu erger wordt, deel dan daarover je zorgen vooral met anderen. Bel met vrienden, of met een telefoonlijn van een hulpinstelling: de luisterlijn, de telefoon van het Centrum voor Jeugd en gezin. Je hoort dan waardevolle tips. En wellicht kan je kind weer voor een paar uurtjes per dag naar school gaan, omdat dat beter voor jullie is. 

En buren: als je merkt dat een gezin naast je moeilijke tijden doormaakt: vraag vooral of je kunt bijspringen. Boodschappen 

 Dit is de eerste column in een serie over het gezin in tijden van corona. Onder de naam #goedverbonden schrijft gezinspsycholoog Paulien Kuipers van Stichting Kinderleven over de thema?s en gebeurtenissen uit haar praktijk.