Top

Veer Zeen
JÒNGK!

JÒNGK! is de jongeren adviesraad van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen (onderdeel van Beekdaelen)

Over ons

JÒNGK! is de jongerenadviesraad van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen (onderdeel van Beekdaelen). Wij adviseren de gemeenten gevraagd en ongevraagd over (ambulante) jeugdhulp en andere onderwerpen die jongeren in de regio direct aangaan. Dat doen we op allerlei manieren, waar we meer over vertellen bij het kopje projecten en activiteiten.

team-member-1553-feautured-image
Voorzitter
team-member-1541-feautured-image
Raadslid
team-member-5235-feautured-image
Raadslid
team-member-5238-feautured-image
Raadslid
team-member-5240-feautured-image
Raadslid
team-member-5245-feautured-image
Raadslid
team-member-5244-feautured-image
Raadslid
team-member-5239-feautured-image
Raadslid
team-member-5255-feautured-image
Adviseur
team-member-5276-feautured-image
Begeleider

Projecten & Activiteiten

Een greep uit onze projecten en activiteiten

Magazine Unheard Stories

Een magazine over jongeren die gebruik maken van zware zorg en hoe dit voorkomen had kunnen worden. Geen getallen en cijfers, maar echte verhalen. Exemplaar ontvangen? Of vragen hierover? Neem dan contact met ons op.

Onderzoek naar de Toegang tot jeugdhulp via het onderwijs? (2015)

Het allereerste onderzoek dat door ons werd uitgevoerd. Hoe zit het met de zorgstructuur op school? Wat vinden leerlingen zelf? Meer dan 2.000 leerlingen van verschillende scholen in de regio vulden onze vragenlijst in. Het rapport is aangeboden aan het onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, welzijnswerk en de gemeenten. Vragen over dit onderzoek? Neem gerust contact met ons op.

Onderzoek naar Het meten van cliënttevredenheid – hoe en wat? (2016)

Tweede onderzoek naar het meten van cliënttevredenheid. Dit naar aanleiding van de constatering dat cliënten die gebruik maken van jeugdhulp veel vragenlijsten moeten invullen, zeker als zij in zorg zijn bij meerdere instellingen. Het rapport is aangeboden aan de deelnemende instellingen en de gemeenten. Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

De pizzacampagne (2020)

In 2020 zijn we begonnen met onze #pizzacampagne. Deze campagne had tot doel om de mening van jongeren op te halen in de regio Westelijke Mijnstreek over onderwerpen als wonen, werken, duurzaamheid, vrijetijdsbesteding, participatie, mobiliteit, onderwijs, veiligheid, participatie en zorg. Input is opgehaald door middel van een social media campagne en het verspreiden van enquêtes en posters openbare plekken en scholen. In totaal hebben zo’n 300 jongeren input geleverd! Dankzij een samenwerking met Domino’s in Sittard hebben we 150 deelnemers blij kunnen maken met een gratis pizza. Aan het eind van de campagne hebben we de resultaten gepresenteerd m.b.v. een pizza waaier.                            contact met ons op.

Toekomstvisie 2030 (2021)

Hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Dat is de hoofdvraag waar de vele toekomstambassadeurs in samenwerking met zo’n 400 inwoners zich mee bezig hebben gehouden. Waar zijn we trots op? Hoe wonen en werken we in Sittard-Geleen? Hoe leren en zorgen we in 2030? En hoe ontspannen we ons in de toekomst?
In maart 2021 vond de lancering van de Toekomstvisie plaats. Sindsdien hebben we zeker niet stilgezeten. Er zijn namelijk al 5 ontwikkelpaden opgestart. Onze voorzitter had een mooie rol om de jongeren namens JONGK te vertegenwoordigingen bij de officiële lancering van de visie.
contact

Veiligheid (2022)

Een breed onderzoek naar het algemeen gevoel van veiligheid onder jongeren in de Westelijke Mijnstreek. Hoe veilig voel jij je in je eigen gemeente? Geef op een schaal van 1 tot 10 aan hoe veilig jij je voelt op straat en/of in het openbaar vervoer in jouw eigen gemeente? Wat zorgt ervoor dat jij je (on)veilig voelt? Heb jij je weleens in jouw eigen gemeente op straat en/of in het openbaar vervoer (ernstig) bedreigd of (seksueel) geïntimideerd gevoeld? Dit zijn een aantal van de vragen die we hebben gesteld. De aanleiding van het onderzoek is een voorval van intimidatie van een meisje in de gemeente Sittard-Geleen.  contact

11
Teamleden
90
Meetings
6
Jaren actief
3025
Jongeren bevraagd

Volg ons

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Stel ons een vraag